Campania națională de promovare a asumării principiilor deontologice – eveniment organizat în cadrul zilelor Libertății presei

Asumarea nominală a Codului deontologic de către fiecare absolvent al Facultății Jurnalism și Științe ale Comunicării este o acțiune, orientată spre reliefarea integrității profesionale a acestora, integritatea profesională fiind o virtute, ce pune în corelație morala general-umană, etica profesională și deontologia. Integritatea profesională însă nu este o caracteristică înnăscută a indivizilor, ea se dobândeşte la fel, precum oricare altă abilitate socială, fiind o calitate nu atât de ordin intrinsec, cât una pe care indivizii o dobândesc prin educaţie, cultură şi, mai ales, prin antrenament. Astfel, aceasta calitate trebuie cultivată în aulele universitare, în procesul de instruire profesională, apoi ea trebuie dezvoltată în redacțiile instituțiilor media, ca parte a culturii instituționale a acestora, și, în sfârșit, ea trebuie aplicată și perfecționată de-a lungul întregii cariere profesionale.

Unul dintre obiectivele fundamentale ale procesului didactic la FJȘC a USM este formarea culturii deontologice a viitorilor jurnaliști. În vederea realizării acestuia au fost implementate mai multe proiecte curriculare și extracurriculare, unele dintre care s-au conturat grație suportului partenerilor noștri din piața muncii, și anume: Consiliul de presă din RM, Asociația Presei Independente și Centrul de Investigații jurnalistice.

Unul dintre aceste proiecte a vizat conceptul planului de învățământ la specialitatea Jurnalism și procese mediatice. În cadrul acestui proiect a fost:

  • Inclus în planul de învățământ disciplina de studii Deontologia jurnalistului ca un curs universitar autonom, or, până în anul 2013 Deontologia jurnalistului era doar un element constitutiv al modulului Legislația și etica jurnalismului.
  • Extins numărul de ore, destinat disciplinei universitare Deontologia jurnalistului. Daca pană în anul 2012 acesteia îi reveneau 60 de ore academice, în prezent pentru disciplina în cauză sunt rezervate 180 de ore academice. Astfel, numărul de ore a crescut de trei ori.

Alt proiect a vizat conceptul predare-învățare-evalaure universitară. În cadrul acestui proiect a fost:

  • Diversificată metodologia de predare a disciplinei Deontologia jurnalistului prin implicarea studenților în diferite activități practice, gen: traininguri și cluburi de presă, organizate în comun cu exponenții diferitor instituții media și ONG-uri de profil.
  • Diversificată și metodologia de evaluare a activităților curriculare ale studenților. Ca urmare, respectarea principiilor deontologice a devenit unul dintre criteriile de bază în evaluarea produselor jurnalistice, realizate de către studenții FJȘC, în cadrul disciplinelor de profil sau în cadrul stagiilor de practică.

Alt proiect a vizat cultura deontologică ca parte a culturii instituționale a FJȘC. În cadrul acestuia a fost:

  • Elaborat Codul deontologic intern al FJȘC, la baza căruia au stat principiile expuse în Codul deontologic al jurnaliștilor din RM.
  • Totodată a fost Conceput și evenimentului Jurământului Jurnalistului, care este organizat anual și presupune asumarea Codul deontologic intern al FJȘC de către studenții anului I. Respectarea principiilor acestui cod este obligatorie în perioada studenției.

În final, FJȘC a susținut activ toate inițiativele partenerilor săi și s-a implicat activ în toate proiectele orientate spre formarea și fortificarea culturii deontologice a jurnaliștilor.

FJȘC susține și această campanie care, în opinia noastă, vine să asigure continuitate și să încununeze eforturile depuse în vederea formării integrității profesionale a jurnaliștilor.

6 mai 2020

Georgeta STEPANOV,
doctor habilitat, profesor universitar,

decan, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării,
Universitatea de Stat din Moldova