Cererile de solicitare a unui loc în căminul studențesc, pentru anul de studii 2021-2022, urmează a fi completate conform mostrei de mai jos și expediate la adresa electronică:
elena.mureaw@gmail.com

Cererile pot fi depuse pană la data de 23 august 2021.

USM dispune de trei tipuri de cămine:

  • Cămin modernizat – preț 7000 lei/an;
  • Cămin după reparație – preț 5000 lei/an;
  • Cămin simplu – preț 3000 lei/an.

Model de cerere

Decanului
Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării
a Universității de Stat din Moldova
Georgeta Stepanov,
doctor habilitat, profesor universitar

Cerere

Subsemnatul/a __________________________________, student/a în anul (I, II, III, master) de studii la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova, solicit să-mi acordați, pentru anul de studii 2021-2022, un loc în cămin, din motivele următoare: ____________________(distanță, stare socială precară, alte motive).

Îmi asum obligativitatea că în această perioadă voi fi un student exemplar și nu voi cauza daune materiale.

Data __________                                                                                                                       Semnătura _____________

Numărul de telefon:

Adresa de mail:

 

Pentru întrebări apelați la numărul: 068837316 (Elena M.)